TTWL Ticking Orange on White

Towel, 20×28 100% Cotton Orange and White Ticking Stripe.